Bagside

Sengeløse Autogård

V/ Daniel Rosenberg Knudsen

Et scope billede af en Piezo dieseldysse i tomgang.

Lilla viser indsprøjnings tiden på for og hoved indsprøjtning. Rød og blå er spændingen på de 2 dysseben.

Grøn er amperene der viser åbne og lukke af Piezodysse element.

Inspektion af tilkokset EGR ventil med video endoscope

Fejlfinding med røg. Smoke Pro.

Copyright  © All Rights Reserved Updated 22-10-2013